• Slider2.jpg
  • Slider3a.jpg
Home Przedszkole Plan dnia

GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

GRUPA 4

Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 - 7:30

Zabawy dowolne wg zainteresowań ( manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne)

7:30 - 8:00

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju praca z dzieckiem uzdolnionym

(pozostałe dzieci zabawa dowolna)

8:00 - 8:15

Ćwiczenia poranne

8:15 - 8:30

Czynności higieniczno porządkowe oraz przygotowanie do śniadania

8:30 - 9:00

Śniadanie

9:00 - 10:00

Zajęcia dydaktyczne

10:00 - 11:15

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w Sali

11:15 - 11:30

Czynności higieniczne (przygotowanie do obiadu)

11:30 - 12:00

Obiad

12:00 - 12:30

Bajkoterapia ćw. relaksacyjne

12:30 - 14:00

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w Sali lub w ogrodzie przedszkolnym

14:00 - 14:15

Czynności higieniczno porządkowe oraz przygotowanie do podwieczorku

14:15 - 14:45

Podwieczorek

14:45 - 17:00

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w Sali. W zależności od pory roku - zabawy dowolne w ogrodzie . Rozchodzenie się dzieci